m. ANGLETERRE
Charlie Bradford
Jane Vasey
n. 12-6-1796, ANGLETERRE129
b.  
d.  
inh.  
occ.  
n. ANGLETERRE
b.  
d.  
inh.  
occ.  
Enfants